"Rijopleiding overlaten aan professionals, niet aan leken"

Rijopleiding overlaten aan professionals, niet aan leken

"Rijopleiding overlaten aan professionals, niet aan leken"

Print
De Europese mobiliteitsorganisaties van de Internationale Automobielfederatie FIA vragen een Europese harmonisering van de rijopleiding. Deze mag niet langer uitgaan van een vrije begeleiding maar van een vorming door vakmensen. In ons land vielen op een jaar tijd al 4 doden in de rijopleiding, aldus Touring.

De FIA heeft bij haar leden een stand van zaken opgevraagd over het aanbod voor rijopleiding en de reglementering die in verschillende lidstaten toegepast wordt. “Daaruit blijkt duidelijk dat een professionele opleiding nodig blijft en dat begeleiding door leken moet beperkt worden”.

Intussen blijkt de online opleiding voor het rijbewijs op de Touring-website een groot succes te zijn. Op 1 jaar tijd namen bijna 60.000 Belgen deel aan de online rijopleiding.

Individuele begeleiding

Het hoge aantal verkeersdoden bij jongeren heeft ook te maken met rijvaardigheid en niet alleen met roekeloosheid, aldus Touring.

"Een rijopleiding moet niet alleen inhoudelijk juist zijn. De methode en de intensiteit moeten worden afgestemd op iedere leerling individueel. Dat gebeurt niet in een vrije begeleiding waarbij men telkens met verschillende begeleider kan leren rijden."

Een professionele opleiding kost geld maar Touring vindt dat de overheid in ons land fiscale gunstmaatregelen moet nemen om tegemoet te komen aan de kandidaat-leerlingen die dat nodig hebben. "Zo kan de BTW naar 6% dalen of kunnen jongeren opleidingscheques worden aangeboden."

België koploper in vrije begeleiding

Touring onderlijnt dat nergens in Europa het percentage van vrije opleiding zo hoog ligt al sin ons land: 60% tegenover 40% professionele opleiding. Het eerstvolgende land is Zweden met nog geen 20% vrije opleiding. In landen als Duitsland en Denemarken is de vrije opleiding zelfs verboden.

Het aantal uren professionele begeleiding bedraagt in de meeste landen 30 tot 40, in ons land gemiddeld 16.

De mobiliteitsorganisaties vragen dat Europa een uniformsering doorvoert, zodat in alle lidstaten dezelfde basisvereisten aan bod komen. Ze willen de volgende punten bekomen:

* vrije opleiding enkel na een professionele begeleiding.
* vrije opleiding moet door dezelfde begeleider.
* de tijd om met een voorlopig rijbewijs rond te rijden moet beperkt worden.

.

Nu in het nieuws