De Bethune en Lanjri ten strijde tegen het seksistische "geneesheer"

De Bethune en Lanjri ten strijde tegen het seksistische geneesheer

De Bethune en Lanjri ten strijde tegen het seksistische "geneesheer"

Print
Nahima Lanjri en Sabine de Bethune (beiden CD&V) dienen in de Senaat een wetsvoorstel in dat het gebruik van het woord "geneesheer" moet bannen. Dat schrijft De Huisarts.

De Orde der Geneesheren. De hoofdgeneesheer. De geneesheer-specialist. In het taalgebruik, althans in wetten en reglementen - is de dokter nog steeds een man.

Nahima Lanjri en Sabine de Bethune, hierin gesteund door voormalig minister Wivina Demeester, willen hier paal en perk aan stellen en dienen in de Senaat een wetsvoorstel in waardoor het woord "geneesheer" door het genderneutrale "arts" wordt vervangen in de Wet over ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

Raad van Europa

Lanjri en de Bethune voelen zich voor deze demarche gesteund door de Raad van Europa, die al in 1990 de nadruk legde op de fundamentele rol van taal in het vormen van een individuele sociale identiteit, alsook op de interactie die bestaat tussen taal en sociale gedragingen. Seksisme in de taal leidt er volgens de Raad van Europa toe dat de gelijkheid tussen man en vrouw afgeremd wordt. De Raad van Europa stelt daarom voor genderneutrale terminologie te gebruiken in wetteksten.

Wetteksten

De twee senatrices beseffen dat een wijziging van de terminologie in de Wet over de ziekenhuizen slechts een begin is. In heel wat meer wetteksten wordt vandaag nog steeds het woord "geneesheer" gebruikt. Met hun wetsvoorstel willen ze vooral het debat aanwakkeren en verder open trekken. Ze stellen voor een taalcommissie op te richten die een handleiding kan schrijven en werk maakt van een lijst met alternatieve, neutrale beroepsnamen.

In het eigen wetsvoorstel stellen ze naast arts ook het gebruik van "vroedkundige" voor in de plaats van vroedvrouw.

Nu in het nieuws