Sp.a vraagt verhoging diftartoelagen

Heist-op-den-Berg - Sp.a Heist wil de tussenkomst van de diftartoelagen voor incontinentiepatiënten fors verhogen. De meerderheid is niet op dat voorstel ingegaan.

“Uit een steekproef blijkt dat een persoon met incontinentie gemiddeld 45 kilogram pampers per maand met de huisvuilophaling meegeeft. In Heist-opden- Berg betekent dit 81 euro extra kosten per jaar”, stelt gemeenteraadslid David Geerts (sp.a).

“Op dit moment is de tegemoetkoming voor incontinentiepatiënten 15 euro. Dat is veel te laag. Daarom pleit ik voor een verhoging van de subsidie tot 50 euro. Dat is makkelijk te organiseren, omdat alleen mensen die een extra bijdrage krijgen via de KATZ-score (een score die de mate van afhankelijkheid bepaalt, red.) of het Vlaams Fonds hiervoor zouden in aanmerking komen. Voor andere categorieën die ook aanspraak maken op de tegemoetkoming, zoals kinderen met een handicap, pleit ik voor een tussenkomst van 30 euro.”

De meerderheid gaat evenwel niet in op het voorstel van David Geerts. Schepen van Milieu Carl Verelst (CD&V) meent dat het hier om slechts enkele tientallen personen gaat. Anderzijds komt het medisch geheim in het gedrang met dit voorstel. Individuele oplossingen ziet hij via het OCMW of eventueel via de ziekenfondsen of hogere overheden.

PA

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio