Gemeente gaat site Kapelleberg opwaarderen

Print
Laakdal - Schepen van ruimtelijke ordening Frank Sels (sp.a) wil werk maken van zonevreemde sport- en jeugdinfrastructuur op de Kapelleberg in Eindhout.

De site in Eindhout (Laakdal) herbergt tal van verenigingen zoals de speeltuin, de kantine, de terreinen van FC Netezonen, de Chiro, de kegelbaan en de feest- en fuifzaal Dennenoord.

Het gemeentebestuur heeft de intentie om op termijn de Kapelleberg uit te bouwen tot een volwaardige recreatiesite. De site is op dit ogenblik niet volledig in recreatiezone ondergebracht op het gewestplan en moet dus aangepast worden.

“Maar het parkeergebeuren en de toegang tot deze site, zowel speeltuin als terreinen van FC Netezonen is niet optimaal geregeld. Dat moeten we dringend aangepakken”, licht Frank Sels toe. “De opstelling van Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is noodzakelijk. Zo liggen de voetbalkantine, de twee voetbalterreinen en zittribune compleet zonevreemd. Dit geldt ook gedeeltelijk voor het ‘nieuwe’ Chirolokaal.”

In het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (grs) Laakdal is opgenomen dat de dagrecreatie beperkt kan uitgebreid worden en dat de openlucht sportinfrastructuur en jeugdaccommodatie gebundeld kan worden. “Dit RUP moet een aanzet zijn tot meer mogelijkheden op deze site”, besluit Frank Sels. “Sport, jeugd en toerisme kunnen perfect hand in hand gaan op de Kapelleberg.”

STHE

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio