Buffer rond Bentel moet breder van Groen!

Print
Oud-Turnhout - De groene buffer rond bedrijventerrein Bentel is volgens Groen! te smal. De plannen worden aangepast.

Tijdens de jongste gemeenteraad werd het wegtracé en het technisch dossier van bedrijventerrein Bentel voorgesteld. Daarin werd de Blauwe Loop verlegd en komt er een gracht om het water af te voeren. Maar daar knelt volgens Groen! het schoentje.

“In de geldende voorschriften wordt uitdrukkelijk bepaald dat er een groene zone van dertig meter breed als buffer moet zijn tussen het bedrijventerrein en de aanpalende tuinen. In het nieuwe ontwerp heeft IOK de gracht voor de omlegging van de Blauwe Loop mee in de groene zone opgenomen, waardoor er slechts 25 meter buffer overblijft”, reageerde Greet Oris.

“Groen! Oud-Turnhout vraagt dat die fout in het belang van de buurtbewoners wordt rechtgezet. En in het belang van de kandidaat-bedrijven vragen we om dit snel te doen. Dit project mag niet weer vertraging oplopen, de ondernemers wachten al lang genoeg.” De gemeenteraad heeft daarop geadviseerd om de plannen aan te passen aan de voorschriften.

Groen! drong er ook nog op aan om een infomoment te houden waarop belanghebbenden worden geïnformeerd over de werkzaamheden. “Het is niet meer dan fair tegenover de bevolking dat plannen met zulke ingrijpende impact worden toegelicht op een vergadering.” Die vergadering komt er wellicht als de werkzaamheden starten.

MAMI

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio