Kerckwijk biedt plaats aan meer dan honder woningen

Hamme - De RUP’s voor Kerckwijk en Hooirt I zijn definitief vastgelegd. In Kerckwijk komt een woongebied van meer dan honderd woongelegenheden. De bestemming van beide zones worden omgewisseld.

“In Kerckwijk, het gebied tussen de Kapellestraat en de Hospitaalstraat, is de ambachtelijke zone die eerst ingepland was, een achterhaalde bestemming. Het wordt nu een woongebied”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Frans Van Gaeveren (Open Vld) uit. “Hier worden vijf urban villa’s gebouwd rond een plein met uitzicht op het park. Urban villa’s zijn woongelegenheden die zich integreren in de omgeving. Langs de kant van de Kapellestraat realiseert de private verkaveling Joos een dertigtal nieuwe woningen. De wandel- en fietswegen in het parkgebied sluiten aan op de Hospitaalstraat en Achterthof. Daar is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk.”

De ontsluiting van de woonzone park Kerckwijk gebeurt via de Kapellestraat. “Die straat wordt grondig aangepakt”, vertelt schepen van Openbare Werken Etienne Drieghe (CD&V). “Na renovatie van riolering en wegdek wordt de rijrichting omgekeerd zodat het verkeer naar de Markt wordt geleid. Daarmee volgt de gemeente een aanbeveling van het goedgekeurde mobiliteitsplan. Daarin staat dat alle centrumstraten richting Markt moeten georiënteerd zijn. De Kapellestraat krijgt er aan de linkerkant wel twee zijstraten bij: een leidt naar verkaveling Joos, de andere naar de urban villa’s.”

"Als compensatie wordt de woonzone Hoort I omgezet in ambachtelijke zone. Zo krijgt het bedrijf Cloostermans- Huwaert in de Kannunik De Meyerkaan volgens Van Gaeveren kansen tot uitbreiding naar de Damstraat en de vroegere brandweersite. Ook het hotel Zoete Water kan uitbreiden. De andere bedrijven in de Damstraat zijn gelegen in een zone voor uitbreiding van sportaccomodatie. Dat is eveneens een achterhaalde bestemming. Het wordt nu ambachtelijke zone.”

WO

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio