Buurtbewoners protesteren tegen te hoge flatgebouwen

Print

Buurtbewoners protesteren tegen te hoge flatgebouwen

Lier - Heel wat bewoners die rond de site-Charon wonen verzetten zich tegen de bouw van appartementen met vier bouwlagen.

Op de hoek van de Boomlaarstraat en de Bosstraat stond het plastiekverwerkend bedrijf Belfort van de familie Charon. Dat brandde op 24 juni 1988 volledig af. Sindsdien is het perceel een wildernis. De familie Charon wil op het industrieterrein al lang appartementen bouwen, maar dat kan enkel na de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat RUP omvat ook nog gronden van andere eigenaars. Het totale gebied, gelegen tussen de Boomlaarstraat, Bosstraat, Tramweglei en Groenedaellaan, heeft een oppervlakte van ongeveer 4,5 hectare.

Dankzij dit RUP krijgen privéontwikkelaars de mogelijkheid om er 170 woongelegenheden te realiseren. Het zal gaan om appartementen, maar een absoluut minimum van veertig procent moet uit eengezinswoningen met minimum drie slaapkamers bestaan. Zo kunnen we jonge gezinnen met kinderen aantrekken", zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Guido Van den Bogaert (CD&V/N-VA).

In het kader van het openbaar onderzoek organiseerde het stadsbestuur hierover een infoavond. Daar kregen de aanwezigen van het studiebureau Arcadis te horen dat er op sommige plaatsen tot vier bouwlagen hoog gebouwd mag worden. Dat schoot bij de meeste buurtbewoners in het verkeerde keelgat. "Dat is ons tijdens eerdere bewonersvergaderingen nooit gezegd", luidde het in koor. "Flatgebouwen van vier bouwlagen zullen er voor zorgen dat wij ons zonlicht én onze privacy kwijt zijn", opperden anderen.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 30 oktober. Tot die dag kunnen bij de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bezwaren of opmerkingen ingediend worden. Als alles volgens plan verloopt, kan er binnen anderhalf jaar gebouwd worden.

Het RUP is hier te raadplegen.

Chris VAN ROMPAEY

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio