StRaten-generaal eist intrekking promospotjes Lange Wapper

StRaten-generaal, de actiegroep die ijvert voor een tunneltracé om de Antwerpse Ring rond te maken, is niet te spreken over de campagnespotjes van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de instantie die instaat voor de bouw van de Lange Wapper. Die zitten volgens de actiegroep vol pertinente leugens en onwaarheden, en moeten bijgevolg worden ingetrokken.

jrosquin

StRaten-generaal stelt dat de vijf campagnefilmpjes, die onder meer te zien zijn op de campagnewebsite van de BAM, "een batterij manifeste leugens" bevatten. De Vlaamse overheid is voor 99 procent hoofdaandeelhouder van de BAM en moet bijgevolg optreden volgens de actiegroep.

Belastingsgeld

"De campagne wordt betaald met belastinggeld van onder meer Antwerpenaars die nu belogen worden", aldus stRaten-generaal. "Wanneer de regeringspartijen nu geen adequaat signaal geven en weigeren in te grijpen in de werkwijze en communicatiecultuur van BAM, zijn slechts twee conclusies mogelijk. Ofwel vinden ze het prima dat een overheidsorganisatie op dergelijke misleidende manier communiceert. Ofwel vinden ze dat niet, maar erkennen ze dat BAM een soort monster van Frankenstein is geworden, buiten de controle van de overheid. In beide gevallen rijzen politieke problemen".

"Allemaal op straat"

stRaten-generaal ontkent ondermeer dat de tunnelmond van het ARUP/SUM-tracé in een gebied komt te liggen "waar veel mensen wonen" en hekelt de opmerking dat de heraanleg van de Scheldekaaien deel gaat uitmaken van het masterplan, terwijl dat niet het geval is.

Maar vooral de boodschap "Als we de werken nu op de lange baan gaan schuiven, staan we binnen tien jaar misschien allemaal op straat" vindt de actiegroep "er voor over". Er wordt immers valselijk beweerd dat de hele Antwerpse economie zal stilvallen als er wordt geopteerd voor de tunnel onder de haven.

www.antwerken.be

Vastgoed

Jobs in de regio