"Referendum is manier om arrogantie van de macht af te straffen"

Print

Referendum is manier om arrogantie van de macht af te straffen

Links en rechts in Antwerpen zijn het voor een keer nog eens eens over een thema. Zowel Groen! en sp.a als Vlaams Belang zijn hevig gekant tegen de bouw van de Lange Wapper. Filip Dewinter kwam vrijdagnamiddag zijn visie en die van de partij verdedigen tijdens een chatsessie.

Dit waren de meest opvallende vragen en antwoorden:

> Denkt u dat het tracé van Arup/Sum niet voor veel fijn stof zou zorgen bij de in en uitgangen van de tunnel? Hebt u nog andere voorstellen die meer realistisch zijn?
"Eerst en vooral willen wij de Liefkenshoektunnel beter aansluiten op de E17 en tolvrij maken, de singel sluiten en de kruispunten overbruggen of ondertunnelen. Met dat fijn stof aan de tunneluitgangen valt het wel mee aangezien het fijn stof maximaal gefilterd wordt in de 8 km lange tunnel zelf..."

> Waarom stonden veel partijen achter een viaduct om daarna te zwichten voor het tunneltracé? Hoe verklaart u zo'n wending?
"Nogal wat politici zijn niet consequent in dit dossier. Patrick Janssens was eerst een groot voorstander van de burg en trekt nu de kaart van de tunnel. Hetzelfde geldt voor Groen! die eerst in de Vlaamse regering het viaduct goedkeurden en daarna een voorstander bleken te zijn van de tunnel. Sp.a en Groen! zijn gezwicht voor hun kiezers."

> Vindt u ook dat de campagne helemaal is scheefgetrokken door de BAM en dat de actiegroepen geen macht en middelen hebben om hun campagne te voeren?
"Zeer terechte opmerking. Deze campagne verloopt niet eerlijk. BAM kan beschikken over een budget van 1,5 miljoen euro voor hun campagne. Ademloos moet het met heel veel minder doen. Toch denk ik dat de underdog altijd wint. Het wordt inderdaad David tegen Goliath en we weten hoe dat afliep..."

> Denkt u niet dat het hele project al niet lang achter onze rug beslist is? Zo zijn de sloopvergunningen blijkbaar al gegeven? Zal alle verzet niet nutteloos zijn?
"Zou best kunnen. Hopelijk is het referendum geen poging om een indruk van inspraak te wekken. Echte directe democratie betekent dat ook rekening gehouden wordt met de mening van de kiezer. Daar hebben we in Antwerpen met het cordon sanitaire wel enige - negatieve - ervaringen mee. Ik vrees dus het ergste. Niettemin is het referendum een goede manier om de arrogantie van de macht af te straffen. BAM - met politici van alle traditionele partijen (van CD&V over Open VLD en sp.a tot NVA) in de raad van bestuur - heeft de voorbije jaren vanuit een ivoren toren beslist. Nu dreigt 'Brussel' dat opnieuw te doen. Door massaal 'nee' te stemmen maken we een vuist tegen die arrogantie van de macht en ook tegen 'Brussel'."

Herbleef hieronder de chatsessie!www.gva.be/oosterweel

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring