Ruimtelijk uitvoeringsplan De Klamp goedgekeurd

De provincie heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd voor de invullling van De Klamp met een baan-winkel-centrum.

jboey_fr

"We reageren voorzichtig positief. Zeker is dat de verdere voortgang van het project niet in het gedrang komt. Het project levert op termijn ruim vijfhonderd jobs op. We kunnen nu verder werken aan een project dat op het gebied van uitstraling, tewerkstelling, handelsaanbod en de verdere ontwikkeling van onze gemeente een bijzondere toegevoegde waarde laat verwachten", zegt burgemeester Patrick Marnef (Boom één).

Deze goedkeuring is een eerste tussenstap. Een RUP is immers een bestemmingsplan. Na de bevragingsronde bij de bevolking en de doorlichting door de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) is het RUP eerder al bijgestuurd.Concreet is er een betere omschrijving gegeven van de oppervlakte van de units en is ook de ontsluiting voor fietsers, voetgangers en aangelanden beter gedefiniëerd. Tegelijk werden de woon- en publieke functies versterkt en de eventuele ontwikkelingskansen voor de bestaande Colruyt nog meer gevrijwaard, luidt het.

"Nu de goedkeuring van het RUP een feit is, kan de privé-ontwikkelaar aan de hand van de stedenbouwkundige vergunning de bouwvergunning voorbereiden en zijn project-MER (milieu effecten rapport) uitwerken om zo het niveau van de realisatie te halen", verduidelijkt CD&V-schepen Bart De Smet (ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling).

JB

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Jobs in de regio