Twijfels over wettelijkheid algemeen hoofddoekenverbod

Twijfels over wettelijkheid algemeen hoofddoekenverbod

Twijfels over wettelijkheid algemeen hoofddoekenverbod

Print
Onderwijsjurist Jan De Groof betwijfelt of het algemene hoofddoekenverbod dat werd ingevoerd in het Gemeenschapsonderwijs wel strookt met de wet. Dat stelt hij in een interview met De Standaard.

De Groof vraagt zich af of het verbod te rijmen valt met grondwetsartikel 24, derde paragraaf: 'Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden (…)'.

Fundamenteel recht

Volgens De Groof valt er over te twisten of een hoofddoek dragen een fundamenteel menselijk recht is. Volgens het internationale recht is dat het geval en als een Belgische rechtbank daar ook zo over oordeelt zit het Gemeenschapsonderwijs met een probleem.

De Groof stelt ook dat het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs in gevaar komt. Kernbegrippen als actief pluralisme en levensbeschouwelijke verscheidenheid worden met de voeten getreden als er een verbod wordt doorgevoerd op levensbeschouwelijke symbolen.

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vindt dan wel dat het hoofdoekenverbod indruist tegen artikel 29 van het Internationaal Kinderrechtenverdrag, dat stelt dat onderwijs gericht moet zijn op "het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar eigen culturele identiteit, taal en waarden, voor de nationale waarden van het land waarin het kind woont en het land waar het is geboren, en voor andere beschavingen".

Moslimscholen

Maandag worden er in Antwerpen ook protesten verwacht tegen het hoofddoekenverbod en voor het oprichten van eigen moslimscholen waar meisjes wel hoofddoeken kunnen dragen. Het hele Belgische politieke milieu is daar tegen gekant.

.

Nu in het nieuws