Michel Daerden: "Pensioenen betalen pas na 2015 een probleem"

"Ik kan iedereen garanderen dat er tot 2015 geen fundamenteel probleem is om de pensioenen te betalen." Dat zei federaal minister van Pensioenen Michel Daerden (PS) in een interview.

jlenaerts

Daerden gaf toe dat na 2015 de vergrijzingskosten fors gaan stijgen, maar hij is geen voorstander om de pensioenleeftijd te verhogen, zoals het Verbond van Belgische Ondernemingen al voorstelde.

Conferentie

Zijn voorganger Marie Arena (PS) had voor eind dit jaar een pensioenconferentie gepland om het pensioenstelsel te hervormen. Daerden gaat nu hetzelfde doen: "Onze specialisten zijn bezig met een synthesedocument. Tegen de herfstvakantie moet dat af zijn, waarna de regering er zich over zal buigen. Vervolgens moet er een parlementair debat komen en zullen begin volgend jaar de eerste voorstellen op tafel liggen."

Volgens Daerden zal de conferentie zich buigen "over de modernisering van het pensioensysteem, over de wettelijke en aanvullende pensioenen, maar ook over de plaats van de ouderen in de maatschappij".

Vastgoed

Jobs in de regio