"Leerplicht verlagen en vakken als geschiedenis in het Frans geven"

Leerplicht verlagen en vakken als geschiedenis in het Frans geven

"Leerplicht verlagen en vakken als geschiedenis in het Frans geven"

Print
Open Vld-parlementsleden Marleen Vanderpoorten en Irina De Knop willen kinderen vroeger met talen laten kennismaken. "Zo zijn ze beter gewapend voor de wereld van morgen", klinkt het. Ook de kennis van het Nederlands van anderstalige kinderen moet worden aangepakt. "Dat kan door een stapsgewijze verlaging van de inschrijvingsplicht."

"In vergelijking met andere Europese regio's gaat het taalonderwijs in Vlaanderen erop achteruit. Die evolutie die moet worden gekeerd", vinden De Knop en Vanderpoorten. “Waar wordt nog Duits gegeven? Ook in Wallonië worden andere vakken behalve de taalvakken al in een andere taal gegeven. Ook wij moeten die stap durven zetten om niet enkel het vak Frans in Frans te onderwijzen maar ook bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde...”

Leerplicht stapsgewijs verlagen

Om de achteruitgang tegen te gaan, willen Marleen Vanderpoorten en Irina De Knop kleuters al vroeg laten kennismaken met andere talen. Anderstalige kinderen moeten ook zo snel mogelijk kennis maken met het Nederlands.

Om hun kansen nog te vergroten, vragen Marleen Vanderpoorten en Irina De Knop de stapsgewijze verlaging van de inschrijvingsplicht van vijf naar drie jaar. "Als je anderstalige kinderen al vanaf drie of vier jaar in de kleuterklas krijgt waar ze spelenderwijs Nederlands kunnen leren, is hun taalachterstand weggewerkt op het moment dat ze naar het eerste leerjaar gaan."

Nu in het nieuws