Mutualiteiten werpen premier Van Rompuy reddingsboei toe

Marc Justaert, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM) is bereid de enveloppe voor de sociale zekerheid ter discussie te stellen. Justaert zei dat donderdagavond op Kanaal Z: “Wat ons betreft kan de uitgavennorm voor de sociale zekerheid worden herzien.”

kscherpenberg

De uitgaven voor de sociale zekerheid mogen elk jaar met 4,5 procent toenemen (bovenop de inflatie). Het budget voor de sociale zekerheid (SZ) is een van de grootste kostenposten voor de federale overheid. “De voorbije jaren zijn de werkelijke uitgaven in de sociale zekerheid minder snel gestegen dan de zogenaamde uitgavennorm. Men zou de uitgavennorm dus kunnen herzien, of het overschot binnen het budget reserveren voor de toekomstige vergrijzingskosten,” aldus Justaert.

De jaarlijkse stijging van het budget voor de SZ met 4,5 procent sinds 2005 heeft de voorbije jaren een aantal verbeteringen toegelaten, ondermeer in de terugbetaling van de patiënten en in de vergoeding van de zorgverleners. Maar het budget, zoals het nu automatisch wordt voorzien, is volgens de CM-topman aan de ruime kant.

Proefballonnetje

Dit proefballonnetje van de CM-voorzitter kadert in de aanstaande begrotingsbesprekingen. Het is afwachten hoe de politieke wereld en met name de socialistische mutualiteiten zullen reageren. Vanuit socialistische hoek werd donderdag vooral ingezet op een bijdrage van de banksector. Zowel vice-premier Laurette Onkelinx als ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw hameren op een vorm van extra crisisbelasting op de banken. Justaert bewandelt nu nog een andere weg.

20 miljard euro

Om het tekort op de begroting terug te schroeven, is het alle hens aan dek. De federale overheid stevent af op een tekort van 7 procent van het nationale inkomen, in de orde van grootte van 20 miljard euro. De afspraak is om dat begrotingstekort tegen 2015 terug te dringen. Deze inspanning is vergelijkbaar met de saneringsjaren onder premier Dehaene, toen België zijn schuld en begrotingstekort moest terugdringen om deel te mogen nemen aan de Europese muntunie.

Vastgoed

Jobs in de regio