Minder werken in crisistijden

Print
Het crisistijdskrediet is één van de nieuwe tijdelijke maatregelen om de bedrijven wat ademruimte te geven en te vermijden dat ze onmiddellijk tot het ontslag van werknemers moeten overgaan.

De werkgever en werknemer kunnen in gemeenschappelijk akkoord overeenkomen om vrijwillig de voltijdse arbeidsprestaties met een vijfde of met de helft te verminderen. Dit voor minstens één maand en maximaal 6 maanden.

Een dergelijke overeenkomst kan zowel met een arbeider als een bediende gesloten worden.Enerzijds heeft een werknemer geen absoluut op crisistijdskrediet, maar anderzijds kan de werkgever een werknemer evenmin verplichten om met crisistijdskrediet te gaan.

De werknemer zal tijdens het crisistijdskrediet een bruto-uitkering per maand ontvangen ten laste van de RVA. Deze uitkering bedraagt 442 euro, indien de arbeidsduur met de helft wordt verminderd en 188 euro bij vermindering met een vijfde. Als de werknemer 50 jaar is, wordt dit laatste bedrag op 248 euro gebracht. De werknemer moet deze uitkering op straffe van verval bij de RVA aanvragen vóór 1 januari 2010 met een document C 61-crisistijdskrediet.

Indien de werkgever vrijwillig beslist om bovenop deze RVA-uitkering een aanvullende vergoeding te betalen, dan zal deze vrij zijn van Rsz-bijdragen.

Dit crisistijdskrediet is volledig los te zien van de bestaande wettelijke stelsels tijdskrediet. De gekende voorwaarden van deze wettelijke stelsels moeten hier niet vervuld worden (anciëniteits- en loopbaanvoorwaarden, maximale duurtijd over de hele loopbaan....). Het nieuwe systeem wordt ook niet aangerekend op het bestaande tijdskrediet om bijvoorbeeld te zien of in een onderneming al dan niet de maximumgrens van 5% tijdskrediet heeft bereikt.

In crisis

De onderneming moet wel aantonen dat ze effectief "in crisis" is om het crisistijdskrediet te kunnen invoeren. Dit impliceert dat men in één van de vier voorgaande kwartalen een omzet of productiedaling heeft gekend van 20% of een gelijkaardige daling van de bestellingen.

Een onderneming, die in het voorgaande kwartaal geconfronteerd werd met 20% tijdelijke werkeloosheid van de arbeiders, komt ook in aanmerking.

Een bijkomende voorwaarde is dat er een collectieve arbeidsovereenkomst moet zijn op sectoraal of ondernemingsvlak, die het principe van het crisistijdskrediet invoert. Vervolgens moet het bedrijf een RVA-document "Crisiswet I" invullen en de vereiste bijlagen toevoegen teneinde te bewijzen dat men effectief alle voorwaarden voldoet. Deze formaliteit dient ten minste twee weken vóór de effectieve toepassing van het crisistijdskrediet bij de lokale RVA vervuld te worden.

Filip Tilleman Advocaat Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen

.

Nu in het nieuws