Geluidsoverlast bij festivals moet opnieuw gereglementeerd

Geluidsoverlast bij festivals moet opnieuw gereglementeerd

Geluidsoverlast bij festivals moet opnieuw gereglementeerd

Print
De huidige reglementering op geluidsoverlast is achterhaald. Er wordt bij metingen geen rekening gehouden met de lage tonen en uitgerekend dat geluid draagt soms bijzonder ver.

Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor cultuur en leefmilieu, wil een werkgroep samenbrengen om het probleem van geluidsoverlast bij festivals te bespreken. De huidige wetgeving, die de klank laat meten zonder lage tonen, is "verouderd en verward", vindt Schauvliege. Bovendien is de bevoegdheid over geluidsoverlast versnipperd over verschillende niveaus.

Schauvliege wil organisatoren van festivals, wetenschappers, politici en jeugdraden samenbrengen om een voorstel uit te werken. Intussen blijft ze hameren op het belang om jongeren te sensibiliseren over de gevaren van te hoge geluidsvolumes.