Werkgevers dagen overheid voor rechter

Werkgeversorganisatie Voka wil een juridische procedure starten tegen het Grond- en Pandendecreet van de Vlaamse regering. Die nieuwe regelgeving verplicht de bouw van sociale woningen.

Het Grond- en Pandendecreet zit Voka al langer dwars. Het wordt op 1 september van kracht en stelt dat in Vlaanderen tegen 2020 zowat 65.000 sociale woningen moeten bijkomen.

Volgens de werkgeversorganisatie gaan daardoor de prijzen van andere woningen stijgen. Aannemers en ontwikkelaars moeten om te overleven de minderopbrengsten van de sociale woningen compenseren door de prijs van niet-sociale woningen te verhogen.

Kans op slagen

Voka wil naar het Grondwettelijk Hof stappen om de nieuwe regelgeving teniet te doen. Uit een intern document, dat de redactie kon inkijken, blijkt dat de werkgeversorganisatie een analyse van het decreet liet uitvoeren door twee advocatenkantoren. Ze zou ook al 25 bedrijven bereid hebben gevonden om de juridische procedure, die 100.000 tot 150.000 euro kost, te financieren.

Een hooggeplaatste bron binnen Voka bevestigt dat op dit ogenblik grondig wordt onderzocht of een actie bij het Grondwettelijk Hof kans op slagen heeft. “Maar hierover is nog geen definitieve beslissing genomen.”

Muyters

Pittig detail: de plannen voor een juridische procedure zijn opgestart toen Philippe Muyters (foto) afgevaardigd bestuurder van Voka was. Hij is nu als minister van Ruimtelijke Ordening voor N-VA mee bevoegd voor het Grond- en Pandendecreet.

SYMA, KOVE

Nu in het nieuws