Avondschool ISBO blijft open in Moerbeke

Moerbeke-Waas - De school voor volwassenenonderwijs ISBO in het oude gemeentehuis moet dan toch niet sluiten.

De Raad van State heeft de gedwongen sluiting, opgelegd door voormalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) ongedaan gemaakt. Leerlingen kunnen zich vanaf 18 augustus inschrijven voor het nieuwe schooljaar. ISBO heeft haar hoofdzetel in Zelzate en huurt van het Moerbeekse gemeentebestuur het oude gemeentehuis in de Bevrijdersstraat en het voormalig wijkschooltje in de Weststraat.

In mei 2008 kreeg de hoofdzetel in Zelzate een inspectieteam op bezoek. Die oordeelde dat de infrastructuur onveilig was en het onderhoud te wensen over liet. De school protesteerde en zei dat het om details ging maar een tweede inspectieverslag was eveneens negatief en daarop besliste de minister om de school te sluiten vanaf 1 september 2009. Een streep door de rekening voor de zestig leraars en bijna tweeduizend cursisten.

Albert Inghels die de school stichtte en voorzitter is van de raad van bestuur stapte hierop naar de Raad van State met als argumentatie dat er procedurefouten werden gemaakt en de minister zijn beslissing onvoldoende had geargumenteerd. De Raad van State geeft de school gelijk zodat volwassenen vanaf september opnieuw taal-, computer- en culinaire cursussen kunnen volgen in Moerbeke en Zelzate.

Voor de Heemkundige Kring betekent dat het lijstje met mogelijke lokalen nu kort geworden is. De vroegere klaslokalen in de Weststraat werden genoemd als nieuw onderdak. Nu dit alternatief wegvalt ligt alle hoop bij het provinciebestuur dat eigenaar is van het huis Filemon Coupé en daar geen bestemming voor heeft.

DVR

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio