"Laat de verkiezingen de volgende 10 jaar samenvallen"

“Ik zou de federale en de regionale verkiezingen de volgende tien jaar laten samenvallen. Niet definitief dus maar voorlopig. In tijden van crisis is politieke stabiliteit noodzakelijk.” Dat zegt minister van staat, ex-premier en ex-minister van Financiën Mark Eyskens (CD&V) die zijn licht laat schijnen op de politieke toestand.

kscherpenberg

”We hebben te vaak verkiezingen. In elke federale staat zijn de verkiezingen gescheiden. Theoretici van het federaal systeem hebben bijgevolg gelijk: de verkiezingen voor de deelstaten en voor het federaal niveau mogen niet samenvallen omdat dit de indruk wekt dat er geen rekening wordt gehouden met de autonomie van de gewesten.”

“België is echter een speciaal geval. Alle politici lopen van het gewestelijk naar het federaal niveau en terug. De gewone mens verstaat er geen fluit meer van en weet niet meer wie Vlaams of federaal minister is. En men kan hem dat niet kwalijk nemen.”

Na 2007 en 2008 hebben we toch een ”stabiele” zomer, zonder politieke, verlammende crisis?

“Iedereen is vermoeid van de verkiezingen zeker. Tot voldoening van velen zijn de gewestregeringen vrij vlot gevormd. Ook in Wallonië schijnen ze het nu ernstiger te nemen. Als we nu nog kunnen komen tot wat men vroeger coöperatief federalisme noemde, dan scoren we goede punten."

Zijn besparingen in de sociale zekerheid onafwendbaar?

“Dat is nog een knelpunt. Minister van Begroting Guy Vanhengel heeft een ballonnetje opgelaten in die richting. Ik vond de reactie van de socialisten nogal zenuwachtig. Guy Vanhengel heeft niet gezegd dat de zieken méér zouden moeten betalen. Wél dat het systeem moet worden bekeken zonder dat de zieken daar moeten voor opdraaien. Dat kan volgens mij door meer en scherpere controles en door zeer streng op te treden bij misbruiken.”

Hoe ziet u de toekomst voor de regering?

“Het kabinet-Van Rompuy heeft één netelig dossier gedeblokkeerd. We moeten evenwel beducht zijn voor 2010 want in het tweede semester neemt België het Europees voorzitterschap waar. Als de regering dan zou vallen over Brussel- Halle-Vilvoorde slaan we een belachelijk figuur in héél Europa. Ga dat maar eens uitleggen aan de 26 collega’s in de Europese Unie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat BH- V niet moet worden opgelost.”

Na de herschikking zetelt er met Michel Daerden (PS) zacht uitgedrukt een omstreden figuur in de federale regering. Zijn er problemen op komst?

“Tja, Michel Daerden is geëvacueerd naar het federaal niveau. Niet omdat hij af en toe een glaasje op heeft, wel omdat er rond hem een zweem hangt van belangenvermenging. Hij heeft samen met zijn zoon een revisorenkantoor en ik denk dat PS-voorzitter Elio Di Rupo het wijs geacht heeft om hem uit de Waalse regering te halen.”

“Toch denk ik dat Michel Daerden ons nog zal verbazen met zijn technische kennis. Ik heb hem nooit ontmoet maar ik hoor uit geloofwaardige bronnen dat hij een zeer intelligente kerel is. Eens dat hij een dossier grondig gelezen heeft, schijnt hij het ook onder de knie te hebben. Hij zal we een low profile aannemen, vermoed ik. Als minister van Pensioenen kun je trouwens moeilijk schitteren. Nu ja, misschien had men beter toch nog enkele jaren gewacht om hem in de regering op te nemen.

Dirk CASTREL

Vastgoed

Jobs in de regio