Alweer nieuwe wijk op komst

Die nieuwe wijk zou nog groter worden dan de pas gerealiseerde Cliviawijk. De buurtbewoners zijn niet tevreden, maar in Temse rijst ook meer en meer de vraag of er nóg meer woningen nodig zijn.

jvandermosten

De plannen voor de nieuwe verkaveling aan de N16 in Temse zitten nog in de beginfase. Toch hebben enkele projectontwikkelaars en grondeigenaars al een verregaand engagement getoond om op termijn het grote binnengebied tussen de Kleine Dweersstraat, de Doornstraat en de N16 te verkavelen. Sinds de verkoop van bloemenzaak in de Doornstraat ligt de weg letterlijk vrij om de verkaveling te realiseren.

“Er zijn plannen in opmaak”, bevestigt schepen voor Ruimtelijke Ordening Freddy Verbeke (CD&V). “Alle stappen moeten echter nog worden gezet. Dit is nog niet voor morgen, hoewel er al heel wat gronden zijn verworven door de diverse partners. Er is evenwel nog veel werk aan de winkel en de dienst stedenbouw moet nog advies geven.”

Struikelblokken

Deze verkaveling zit er al een paar jaar aan te komen, maar er kwam tot dusver geen schot in de zaak omdat er nog een aantal struikelblokken waren. “We hebben dat altijd tegengehouden omdat de ontsluiting van die verkaveling niet in orde was”, aldus Verbeke. “Er is via de Kleine Dweersstraat geen toegang meer tot de N16, dus moest er een alternatief zijn via de Doornstraat. Omdat de bloemenwinkel nu is verkocht, kunnen de ontwikkelaars daar een doorgang maken, recht tegenover de Beekstraat.”

Er zouden ook nog twee aansluitingen komen naar de Kleine Dweersstraat, maar dan voor zachte weggebruikers. In de buurt reageren de bewoners weinig positief. “Het is toch jammer dat er weer groene ruimte verloren gaat. We begrijpen ook niet waarom er nu plots hier wordt verkaveld, terwijl aan de Oostberg nog zo’n groot woonuitbreidingsgebied overblijft. We horen dat deze verkaveling nog groter zal worden dan de Cliviawijk, waar zo’n tweehonderd woningen zijn gebouwd. En het is hier nu al zo druk.”

Sommige bewoners willen al actie voeren en denken al aan zwarte vlaggen en een petitie.

Joris VERGAUWEN

Mobiliteit en haven

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio

MEER OVER