Rampenambtenaar

De taak van ambtenaar voor de nood- en interventieplanning is een gespecialiseerde taak geworden.

jboey_fr

Via de intergemeentelijke samenwerking tussen de Rupelgemeenten en Aartselaar is besloten om een rampenambtenaar aan te werven en de kosten te verdelen over deze gemeenten. De overeenkomst is drie jaar geldig en door de Boomse raadsleden al goedgekeurd.

MEER OVER

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio