Priestertekort leidt tot herschikking van misvieringen

Wanneer pastoor Lode Peeters in augustus met pensioen gaat, blijven er in Lier nog twee actieve priesters over. Voor uitvaartliturgieën gaat de federatie Koningslier daarom zelfs op zoek naar lekenvoorgangers.

cvanrompaey_fr

De federatie Koningslier bestaat uit de stad Lier en deelgemeente Koningshooikt en telt zeven parochiekerken en de begijnhofkerk. "Die hadden vroeger allemaal hun eigen priester én onderpastoors", zegt federatiecoördinator pastoor Jan Verheyen (58). "Maar sinds 1999 zijn we nog maar met drie pastores: pastoor Jan De Keyser (71), pastoraal werkster Ludwien Mortier (62) en ikzelf. Jan De Keyser, die pastoor is in de parochies O.-L.-V.-Onbevlekt en Sint-Jan Evangelist denkt gelukkig nog niet aan stoppen. Ludwien moet daarentegen met pensioen als ze 65 wordt."

Overladen agenda's

Lode Peeters (70), pastoor in de parochies Heilige Hart en Heilige Jozef en Bernardus, gaat in augustus al met pensioen. "Beide parochies hebben aan het bisdom om een opvolger gevraagd, maar die is er helaas niet. Het werk verdelen onder de resterende drie pastores is evenmin een optie wegens de nu al overladen agenda's. Als federatie moet je het probleem dus zelf oplossen", stelt Jan Verheyen.

"Daarover hebben we al heel wat vergaderd, maar nog niet alles is geregeld. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet of het bisdom de benoeming van de drie resterende pastores wil omzetten in een ploegbenoeming. We behouden dan niet langer onze eigen parochies, maar verdelen al het werk over ons drieën. Het nadeel is dat de mensen minder een eigen gezicht in hun kerk gaan zien en daar gaan nogal wat mensen het ongetwijfeld moeilijk mee hebben", beseft pastoor Verheyen.

Contactpersonen

"Weldra zal elke parochie een eigen contactpersoon hebben, wat nieuw is voor onze federatie. Deze mensen vervangen de pastoor niet, maar worden wel het eerste aanspreekpunt voor hun parochie. Ze zijn vlot bereikbaar, zullen door hun kennis van de parochie vaak meteen op vragen kunnen antwoorden, maar kunnen ook doorverwijzen naar de juiste man of vrouw. Voor sommige parochies zoeken we zo nog iemand."

"Voor de uitvaartliturgieën zoeken we dan weer één coördinator voor de hele federatie. Die regelt op vraag van de begrafenisondernemer een voorganger. Maar voor de uitvaartliturgieën hebben we ook nog voorgangers nodig, lekenvoorgangers meer bepaald om sommige uitvaarten van ons over te nemen. Geïnteresseerden kunnen zich bij hun parochie melden. Zij krijgen dan in het najaar een opleiding", zegt Verheyen.

Herschikking

"Een volgend belangrijk gevolg van het priestertekort is dat we het aantal weekendvieringen vanaf 12 september moeten herschikken. Het uitgangspunt is dat er in elke kerk nog maar één weekendviering zal plaatsvinden. Dat betekent dat voor zowat de helft van de mensen de mis die ze gewend zijn, naar een ander uur of zelfs naar een andere dag verhuist", besluit Jan Verheyen.

CHRIS VAN ROMPAEYMEER OVER Lier

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio