Taliban hebben nieuwe gedragscode voor strijders

Print
Taliban hebben nieuwe gedragscode voor strijders

Taliban hebben nieuwe gedragscode voor strijders

Beperk het aantal zelfmoordaanslagen en vermijd burgerslachtoffers. Dat zijn twee punten uit de nieuwe gedragscode die de Taliban in Afghanistan gepubliceerd hebben. De Arabische nieuwszender Al-Jazeera kon het 13 hoofdstukken tellende pocketboek inkijken.

“Een dappere zoon van de islam mag niet ingezet worden tegen lagere en waardeloze doelwitten”, luidt de redenering achter de richtlijn om niet in het wilde weg zelfmoordaanslagen te plegen. De tekst verbiedt talibanstrijders ook gevangenen te mishandelen. Het zijn de provinciale leiders die beslissen over een eventuele vrijlating of een gevangenenruil. “Gevangenen vrijlaten in ruil voor geld is strikt verboden.” Hoge functionarissen of “ongelovige militairen” kunnen ook ter dood worden gebracht, maar de beslissing over hun lot komt Mullah Omar of zijn adjunct toe.

Geen discriminatie

Volgens Al-Jazeera-correspondent James Bays krijgt elke strijder een exemplaar van het werkje. Het boek maakt duidelijk dat de taliban net als de internationale troepen waar ze het in Afghanistan tegen opnemen, de plaatselijke bevolking voor zich willen winnen. Dat is volgens de tekst een opgave voor elke strijder. “De moedjahedien moeten zich goed gedragen en het land respecteren om de harten van de burgermoslims dichter bij hen te brengen. Ze moeten discriminatie op basis van stam, taal of herkomst vermijden.” Ook schade aan de eigendommen van burgers moet worden vermeden.

Uit het boek blijkt ook dat Mullah Omar, de leider van de beweging, de commandostructuur wil centraliseren. Zomaar nieuwe talibangroepen of bataljons oprichten, is verboden. Groepen die zich niet willen integreren in de structuur van de taliban, moeten ontwapend worden.

Volgens Bays lijkt het erop dat Mullah Omar alle taliban onder zijn controle wil brengen. Tot hiertoe hebben plaatselijke commandanten van de beweging veel speelruimte om te beslissen welke operaties ze uitvoeren en hoe ze het gebied onder hun controle besturen. Sommige groepen volgen nauwelijks bevelen op en lijken vooral geïnteresseerd in snel rijk worden.

De nieuwe gedragscode – de taliban publiceerden eind 2006 al eens een reeks richtlijnen die er ook op gericht leken uitspattingen te voorkomen en het gezag van Mullah Omar te verstevigen - komt er minder dan een week voor de Afghaanse presidentsverkiezingen. De taliban zijn tegen de stembusgang – ze vinden dat die een systeem installeert dat werd opgelegd door buitenlanders.

PD (IPS)

MEEST RECENT