Fedasil en OCMW moeten asielzoekers opvangen van rechtbank

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, en het Brusselse OCMW moeten verplicht een aantal asielzoekers opvangen. Het gaat om families en personen met minderjarige kinderen. Dat heeft de Brusselse arbeidsrechtbank in kort geding beslist.

ssimons

De asielzoekers werden eerder door Fedasil en het Brusselse OCMW geweigerd. De families dagvaardden de instanties daarop.

Fedasil had eerder gezegd dat het niet in staat was nog meer asielzoekers op te vangen omdat de opvang al volzet was. Daarop stuurde Fedasil de asielzoekers naar het OCMW. Het OCMW weigerde omdat het niet om een geval van overmacht zou gaan; het plaatstekort zat er al langer aan te komen, argumenteerde het OCMW.

Dwangsom

De arbeidsrechtbank heeft geoordeeld dat het OCMW in de fout ging; het had de asielzoekers moeten opvangen. Het OCMW zal dwangsommen moeten betalen voor de dagen dat het de asielzoekers weigerde.

Fedasil moet de asielzoekers nu opvangen, anders zal het agentschap een dwangsom van 250 euro per persoon en per dag moeten betalen.

Het is niet geweten of Fedasil en/of het Brusselse OCMW in beroep gaan tegen deze beslissing van de rechtbank.