Minimumpensioen zelfstandigen stijgt met 3%

Op 1 augustus stijgt het minimumpensioen voor zelfstandigen met drie procent.

ssimons

Het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) vindt deze stijging een goede zaak. "Het sociaal statuut van de zelfstandige wordt zo, zij het maar deels, verbeterd."

De zelfstandigenorganisatie blijft er wel op aandringen om de minimumpensioenen van zelfstandigen gelijk te schakelen met deze van loontrekkenden. "Dat zou niet meer dan fair zijn."

Gelijk

Federaal minister van Middenstand Sabine Laruelle heeft eerder tijdens deze legislatuur aangekondigd om tegen 2011 de lat gelijk te stellen tussen de zelfstandigen en werknemers.