Riolering van dichtbebouwde straten krijgt voorrang

Heist moet tegen 2015 nog 195 kilometer riolering aanleggen om te voldoen aan de Europese en Belgische regels om het grond- en oppervlaktewater te reinigen.

“Het ziet er niet naar uit dat Heist er zal in slagen hieraan te voldoen”, meent schepen van Openbare Werken, Patrick Feyaerts (Open Vld). “En toch zijn er nooit zoveel projecten opgestart als nu”, weerlegt milieuschepen Carl Verelst (CD&V) een beetje.

Planning

De planning voor de aanleg van de resterende kilometers riolering is alleszins in opmaak bij de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). De waterbeheersing van Heist-op-den- Berg wordt bepaald in samenspraak met Hidrorio.

“Wij zitten om de drie maanden rond tafel om de prioriteiten vast te leggen. Dat is telkens een evenwichtsoefening. De gemeente wil eerst wegen aanpakken die er slecht bijliggen, terwijl Hidrorio eerst riolering wil in straten met een dichte bebouwing en straten die kunnen aansluiten op een bestaande riolering”, zeggen Patrick Feyaerts en Carl Verelst.

‘Missing links’

“De Baaske Broekstraat, de Heist- Goorstraat en de Lerrekenstraat zijn zo al opgestart met een maximale subsidiëring. Hidrorio beoordeelt ook alle ‘missing links’ en vraagt daarvoor subsidies aan bij de VMM. De Heist Goorstraat, bijvoorbeeld, is de ‘missing link’ voor het afvalwater van Heist-Goor naar de waterzuiveringsstations van Heist en Itegem”, zegt Verelst.

“Het is niet meer zo dat voor alle herstellingen aan een weg er ook onmiddellijk riolering moet worden voorzien”, zegt Feyaerts nog. “En wachten voor herstellingen op de riolering is ook niet mogelijk, want dan moeten bepaalde wegen nog jaren wachten.”

PAMeer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio