Gouverneur Berx: "Lange Wapperbrug is beste keuze"

Antwerps gouverneur Cathy Berx is voorstander van het BAM-tracé en dus voor een Lange Wapperbrug om de ring van Antwerpen te sluiten. "Vanuit het oogpunt veiligheid en de snelheid om het project te realiseren is het BAM-tracé het beste", aldus Berx.

ikerremans

"Zo wordt de Kennedytunnel verboden voor vrachtwagens en komen er gescheiden rijstroken. Ik ben als gouverneur verantwoordelijk als er iets misloopt. Daarom draagt dat tracé mijn voorkeur weg."

Enkele weken geleden kwam studiebureau Arup/Sum met een ‘vierde tracé' op de proppen: een vijf kilometer lange tunnel van Linkeroever naar Ekeren.

Nu de vzw Ademloos, een tegenstander van de Lange Wapperbrug, genoeg handtekeningen verzameld heeft, komt er heel waarschijnlijk een referendum over de Oosterweelverbinding. Die volksraadpleging zal doorgaan op 18 oktober.