Eeuwelinge mag zorgdossier niet inkijken van de rechter

Tonia Nouwens, een 101- jarige bewoonster van rusthuis Vinkenhof in Houthalen, mag de medische gegevens in haar eigen zorgdossier niet inkijken. Dat heeft de kortgedingrechter in Hasselt beslist. Volgens de rechter is de wet op de patiëntenrechten niet van toepassing op rusthuisbewoners. Zowel het socialistisch ziekenfonds als de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid noemen de uitspraak “schandalig”.

ssimons

Eind mei dagvaardde Tonia Nouwens, de oudste inwoonster van Houthalen-Helchteren, OCMWrusthuis Vinkenhof waar ze al sinds 1998 verblijft. De eeuwelinge, wiens zaken behartigd worden door haar wettelijk vertegenwoordiger Herman Bielen, had de directie van het rustoord in de maanden voor ze naar de rechtbank stapte, herhaaldelijk gevraagd om haar zorgdossier te mogen inkijken, maar dat werd telkens geweigerd.

In zo’n zorgdossier worden de medische gegevens van de bewoner genoteerd door artsen en verpleegkundigen.

Vermeende dementie

“We willen onder meer weten wat er in staat over haar vermeende dementie,” vertelt Bielen. “De hoofdverpleger had een tijd geleden verklaard dat Tonia best naar de gesloten afdeling voor dementerenden zou verhuizen, terwijl ik vind dat ze nog erg alert is."

Rechter

Op negen juli oordeelde kortgedingrechter Van Coppenolle in Hasselt dat Tonia Nouwens het recht niet heeft om haar eigen zorgdossier in te kijken of er een kopie van te ontvangen. Volgens de rechter is de wet op de patiëntenrechten niet van toepassing op rusthuisbewoners.

“De patiënt kan z’n rechten enkel laten gelden ten opzichte van een beroepsbeoefenaar van de geneeskunde,” zo schrijft van Coppenolle in z’n beschikking. “Verweerder (het OCMW-rusthuis, red.) is geen beoefenaar van de geneeskunde en kan derhalve niet worden onderworpen aan de toepassing van de wet patiëntenrecht.”

Verder argumenteert de rechter dat het zorgdossier in een rusthuis enkel toegankelijk is voor “daartoe bevoegde personen.”

Bizarre uitspraak

De FOD Volksgezondheid noemt de uitspraak van de rechter niet correct. “De wet op de patiëntenrechten is 100 procent zeker wèl van toepassing op rusthuisbewoners,” zegt woordvoerder Jan Eyckmans.

“De medische gegevens worden in het zorgdossier genoteerd door artsen en verpleegkundigen die in dienst zijn van het rusthuis. Dat zijn wel degelijk beroepsbeoefenaars van de geneeskunde.”

Herman Bielen, de wettelijk vertegenwoordiger van de eeuwelinge, is niet van plan om het hierbij te laten. “Ik laat me nu verder informeren en bekijk of we een beroepsprocedure kunnen opstarten.”

Kirsten BERTRAND

Info: www.ouderenhart.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER