"Ook mijn kleinkinderen zullen hier kunnen spelen, gelukkig"

Het heeft in de sociale woonomgeving Vlierlaan niet veel gescheeld of de speeltuin moest plaats ruimen voor een appartementsgebouw.

jboey_fr

"Na veel overleg tussen de buurt, de gemeente en de bouwmaatschappij Goed Wonen is beslist om dit plein niet te bebouwen. Meer nog, de buurt kreeg de gemeentelijke steun om deze plek opnieuw te organiseren als ontmoetingsplaats voor jonge en oudere buurtbewoners", zegt schepen Anita Ceulemans (Boom één). In Boom is er een tiental speeltuinen, verspreid over verschillende wijken. Jaarlijks wordt één speeltuin grondig aangepast en/of vernieuwd. Na een buurtbevraging bleek dat de buurt van de Vlierlaan grote interesse toonde voor het behoud van deze open ruimte.

"Ik ben echt blij dat de speeltuin er is en dat het gebouw er niet komt", zegt buurtbewoonster Katia. "Zeker nu mijn eerste kleinkind op komst is. Hij of zij zal hier nu ook kunnen spelen en genieten", zegt buurtbewoonster Katia.De kinderen Fatima, Safae, Mohamed, Sanija, Jeffrey en ook de kleine Emis zijn er het allen over eens: "Als het goed weer is, is het hier heel leuk. De mensen komen buiten, praten met elkaar en wij kunnen ravotten", luidt het.

Schommels en vuilnisbakken

Hoewel zo'n 250 meter een mooie speeltuin ligt, in het Boomse park, pleitte de hele buurt unaniem voor het behoud en de opsmuk van het speelplein. "Na overleg tussen gemeente en buurt bleek dat de allerkleinsten kozen voor een speelhuisje, schommel en veerwipjes. De groteren wilden onder andere zitbanken en ook vuilnisbakjes om zwerfvuil tegen te gaan. Dat heeft me aangenaam verrast", zegt schepen Ceulemans. De gemeente investeerde ruim 8.500 euro om deze ontmoetingsplek/speeltuin optimaal in te richten.

Jan BOEY

MEER OVER

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio