Koning Albert wil werk maken van staatshervorming

In zijn toespraak ter ere van de nationale feestdag pleit koning Albert voor een staatshervorming. Ook een grotere ethiek in de financiële sector en kwaliteitsonderwijs zijn voor de koning noodzakelijke doelstellingen voor de toekomst.

ikerremans

De grote verantwoordelijke voor de economische crisis is volgens de koning het gebrek aan ethiek. "In de financiële sector zijn talrijke verantwoordelijken onder druk van de markten bezweken om op korte termijn almaar grotere winstmarges te verwezenlijken."

"Meestal zijn die onrealistisch, en zonder verband met de reële economie." Duidelijke normen zijn dus de boodschap.

Onderwijs

Een tweede luik van de speech wijdde de koning aan iets wat hij in verband stelt met de economische crisis. "De wereld verandert voortdurend. Laten we daarop inspelen met een kwaliteitsvol onderwijs."

Solidariteit

Tenslotte deed de koning ook een oproep om werk te maken van de staatshervorming, zonder dat de federale overheid daarbij uitgekleed wordt. "Laten we tot overeenstemming komen betreffende de staatshervorming. Dat moet ons de mogelijkheid bieden toekomstige uitdagingen beter aan te gaan."

Bekijk de video:

"We moeten tegelijkertijd een grotere verantwoordelijkheid geven aan de gemeenschappen, voor solidariteit zorgen en voor een efficiënte federale overheid met voldoende middelen", aldus nog de koning.

"In de komende tien jaar zullen de economische crisis, ethiek, onderwijs en de staatshervorming alle aandacht verdienen bij ons. Ze geven ons ook de kans om bij de top van de geïndustrialiseerde landen in de wereld te horen. Laten we die kans grijpen", luidde het tenslotte.