Kleuterschooltje Ondersteboven blijft op 1 september open

Kleuterschooltje Ondersteboven sluit op 1 september de deuren niet. Dat heeft de Raad van State beslist. Actiecomité Red Ondersteboven is blij. Het provinciebestuur en de Vlaamse regering stemmen wel in met de sluiting.

fgousseau

De Raad van State schorst de gemeenteraadsbeslissing van 29 april tot sluiting van het gemeentelijk kleuterschooltje in Achterthof. De ouders dienden bij de Raad van State klacht in tegen dit gemeenteraadsbesluit. “Wij vinden dat er sprake is van onzorgvuldig en onredelijk bestuur”, zegt woordvoerder Sven Heyvaert van Red Ondersteboven.

“Bovendien zijn er flagrante overtredingen tegen het participatiedecreet. Wij hebben steeds gewaarschuwd dat we een ijzersterk dossier hadden. Het gezond verstand heeft niet gezegevierd, wel de koppigheid van de meerderheid.”

Actiecomité in gelijk gesteld

De Raad van State volgt hiermee het advies van de auditeur. ”Zowel wat de gevolgde procedure betreft als inhoudelijk wordt het actiecomité grotendeels in het gelijk gesteld”, merkt Bart Mels op. Hij is één van de twee ouders die namens zichzelf en zijn dochtertje Marie een vordering tot schorsing van het gemeenteraadsbesluit indienden bij de Raad van State. “Sommige passages uit het verslag van de Raad van State zijn vernietigend voor het gemeentebestuur.

Zo wijst de Raad er op dat pas op 2 april gesprekken tot overname van het schooltje zijn opgestart. Dat gebeurde na het advies van de schoolraad.

Het gemeentebestuur schiet hier tekort in de decretale verplichting advies van de schoolraad in te winnen. De Raad van State vindt ook dat de abrupte wijziging van school en een deel van de leefwereld van de kleuters een negatieve invloed hebben op kinderen van die leeftijd.

Nog geen officiële bevestiging

Heyvaert is heel blij dat de Raad van State de auditeur volgde in zijn advies en de gemeenteraadsbeslissing schorste. ”Wij hebben nu een jaar om dit dossier levendig te houden en het bestuur te dwingen een deftige oplossing uit te werken. Wij zijn ook ongelooflijk blij dat twee juffen volgend jaar vast benoemd kunnen worden. Dit geeft hen werkzeker. De schepen hield daar nooit rekening mee.”

“Het schepencollege heeft nog geen officiële besvestiging van het arrest van de Raad van State ontvangen”, reageert schepen van Onderwijs Etienne Drieghe (CD&V). “Zowel provincie als de Vlaamse Regering stemmen in met de sluiting van Ondersteboven. Zij hebben daar geen bezwaar tegen. Over hoe het nu verder moet met dit dossier beslist het schepencollege in overleg met onze advocaat.”

Wim ONSELAERE

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio