"Regularisatie wenkt voor 25.000 asielzoekers"

Tijdens het weekeinde heeft het Kernkabinet beslist om meer illegalen een verblijfsvergunning te geven. Tussen 15 september en 15 december kunnen illegalen die hier vijf jaar ononderbroken verblijven en die hier duurzame banden hebben, een verblijfsvergunning van onbeperkte duur krijgen.

ssimons

p>Illegalen die hier twee en half jaar verblijven en een arbeidscontract op zak hebben, kunnen een verblijfsvergunning van één jaar krijgen. Dat kon tot nu toe niet.

Ruime bevoegdheid

De betrokken excellenties kwamen overeen om niet te communiceren over het geschatte aantal betrokkenen. Maar volgens De Standaard zou het om zowat 25.000 gevallen gaan. De krant vermeldt wel niet waarop deze schatting gebaseerd is. Eerdere schattingen hadden het, afhankelijk van de politieke bron, over 50.000 tot 100.000 asielzoekers.

In feite goot het conclaaf van het Kernkabinet het regeerakkoord van 2008 in een instructie. Het gaf de nieuwe staatssecretaris voor asiel en migratie, Melchior Wathelet (cdH), ruime bevoegdheden om die uit te voeren.

Wathelet wilde overigens niet ingaan op het door De Standaard genoemde aantal asielzoekers. Volgens de staatssecretaris is het nog lang niet duidelijk over hoeveel geregulariseerden het gaat. "Het is een erg delicate materie. We hebben wel een idee, maar dat ga ik niet vertellen."

"Ik heb veel cijfers gehoord en gezien en die gaan in alle richtingen. Ik wil alleen cijfers geven op basis van objectieve gegevens."

Eisen laten vallen

Open Vld gaf over de hele lijn toe en liet terzake alle eisen vallen. Alle andere discussiepunten (over schijnhuwelijken, de snel-Belgwet, het misbruik van de studentenvisa...) die tot nu toe op aandringen van Open Vld en CD&V aan de regularisatie van illegalen waren gekoppeld, werden losgekoppeld. Zij zullen in september worden besproken.

Lees een uitgebreide analyse van het bereikte akkoord en van de zeven andere discussiepunten op de expertenpagina van John De Wit