Povincie geeft 300.000 euro voor heraanleg Belselebeek

De provincie geeft subsidies uit voor de heraanleg van de Belselebeek aan de Populierenwijk in Belsele. Dat gebeurt in het kader van een nieuwe verkaveling in de wijk.

Vorige week besliste de Oost- Vlaamse deputatie op voorstel van gedeputeerde Peter Hertog (sp.a) om een subsidie te geven aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas voor de heraanleg van de Belselebeek ter hoogte van de Populierenwijk in Belsele.

Onaantrekkelijk

De stad wil aan die Populierenwijk een nieuwe verkaveling inplanten, en daar komt ook de ontwikkeling van de Belselebeek bij kijken. “Vandaag situeert de Belselebeek zich vlak tegen de bestaande Populierenwijk, met allerlei onaantrekkelijke oeverconstructies en bijgebouwen tot op het talud”, schetst Peter Hertog. “De stad wil de ontwikkeling van een nieuwe verkaveling aangrijpen om de waterloop te verleggen midden in een natuurlijke beekvallei. Dat is goed voor de beek, omdat die op die manier meer ruimte krijgt, maar ook voor de ecologische waarde in en rond Belsele.”

De provincie steunt ook de natuurvriendelijke herinrichting van de oevers van de Belselebeek en het aanplanten van waterplanten. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 444.416 euro.

JOVE

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio