Ruimtelijke plannen voor Elsbos goedgekeurd

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Van Malderen (sp.a) laat weten dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Elsbos nu ook door de deputatie goedgekeurd is.

“Door deze goedkeuring kan nu definitief werk gemaakt worden van het woonuitbreidingsgebied dat zal bestaan uit een combinatie van sociale huurkoop en kavels”, licht de schepen toe.

“Elsbos is naast Vlietberg een van de twee grote woonuitbreidingsgebieden in Dendermonde. De bouw hiervan zal gefaseerd verlopen. De eerste 250 woningen zouden klaar moeten zijn tegen 2017.” De bedoeling is om van deze woonwijk een pareltje qua inrichting en woonkwaliteit te maken.

Bovendien zijn er garanties ingebouwd naar leefbaarheid van de omliggende straten.

RAMO

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio