Vlaamse regering legt zeer moeizaam de eed af

Print

Vlaamse regering legt zeer moeizaam de eed af

Minister-president Kris Peeters heeft zopas de eed afgelegd bij Koning Albert. De nieuwe Vlaamse regering had dat maandagvoormiddag al gedaan in het Vlaams parlement. Ook de nieuwe parlementsvoorzitter en het nieuw Bureau werden officieel verkozen. De zitting in het parlement verliep niet zonder problemen.

In het begin van de zitting was er even verwarring toen Jan Peumans een foutje ontdekte. Peumans, tijdens de vorige regeerperiode verkozen tot het beste parlementslid, stond immers aangeduid als fractieleider voor N-VA. Afgelopen weekend werd hij evenwel verkozen tot de nieuwe parlementsvoorzitter.

Kris Van Dijck (N-VA) neemt de taak van fractieleider op zich. De zitting werd na de ontdekking van het foutje een tijdje geschorst.

Meerderheid in Bureau

Nadat de parlementsleden opnieuw waren samengekomen stelde zich een nieuw probleem. De politieke meerderheid (CD&V, N-VA en sp.a) bleek immers geen meerderheid te hebben in het Bureau, samengesteld door voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen. De zitting werd opnieuw geschorst en de meerderheid zat even samen om de samenstelling van het Bureau te wijzigen.

Twee voorstellen lagen daarna op tafel: tijdelijk parlementsvoorzitter Johan Sauwens (CD&V) stelde voor het Bureau uit te breiden, terwijl Lode Vereeck (LDD) net pleitte om het Bureau te verkleinen van 8 naar 6 leden. Het voorstel van Sauwens haalde het uiteindelijk met een grote meerderheid.

Jan Peumans en het nieuwe Bureau met 10 leden, werden daarop verkozen, maar niet vooraleer Filip Dewinter (VB) traditioneel had opgeroepen om een parlementsvoorzitter uit de oppositie te verkiezen. "Het voorzitterschap van het parlement moet op een neutrale manier uitgeoefend worden, maar ik weet wel dat alles al geregeld is."

Nieuwkomers

Nieuw incident kwam er toen Lode Vereeck (LDD) vroeg aan de nieuwe ministers Ingrid Lieten (sp.a) en Philippe Muyters (N-VA) om de eed niet af te leggen. Beide zijn immers niet verkozen tijdens de voorbije regionale verkiezingen en volgens Vereeck ontbreekt op die manier elk respect voor de kiezer.

De opmerking van Vereeck werd evenwel snel weer weggewuifd. Immers, het volk kiest de parlementsleden en de parlementatiërs kiezen vervolgens de regering, aldus Kris Van Dijck van N-VA. De kersverse ministers legden vervolgens alle negen de eed af.

Koning

Kris Peeters (CD&V) trok daarna naar de Koning om de eed af te leggen als minister-president. Na een minuutje was de klus geklaard. Na zijn bezoek aan de Koning gaat Peeters naar het Martelarenplein voor de allereerste ministerraad.

In de namiddag legden ook de opvolgers van de negen ministers de eed af, waarna Kris Peeters zijn regeringsverklaring voorlas. Woensdag om 10 uur volgt dan de stemming over die regeringsverklaring.

.

Nu in het nieuws