"Vandenbroucke is gewipt door de Stevaert-clan"

Vandenbroucke is gewipt door de Stevaert-clan

"Vandenbroucke is gewipt door de Stevaert-clan"

Print
Frank Vandenbroucke is uit de Vlaamse regering gehouden door de clan van Steve Stevaert. Deze stelling wordt naar voor geschoven zowel door De Standaard als door Het Laatste Nieuws.

Vandenbroucke heeft enkele jaren geleden de toenmalige sp.a-voorzitter Stevaert tegen de kar gereden en streek recent voorzitster Caroline Gennez - politiek gelanceerd door Stevaert - tegen de haren.

Gouverneur af

Nu Stevaert gouverneur af is, zou hij zich volgens beide kranten opnieuw actief bemoeien met het reilen en zeilen van de sp.a. Ook het naar voor schuiven van Ingrid Lieten van De Lijn als viceminister-president, ten koste van Peter Vanvelthoven, zou een démarche van de "Stevaert-clan" zijn.

"Niet alleen waren de relaties tussen Stevaert en Vandenbroucke al jaren verzuurd, de grote baas van De Lijn is al jaar en dag een vertrouwelinge van de voormalige gouverneur van Limburg," aldus Het Laatste Nieuws.

"Met Lieten als nummer één in de Vlaamse regering en Gennez in de voorzittersstoel hoeft het weinig commentaar wie achter de schermen de touwtjes in handen heeft", zo citeert die krant een anonieme Vlaamse socialist.

"Democratische lente"

"Het nieuwe machtscentrum in de partij verschuift naar Limburg. Niet voor niets nam Steve Stevaert, symbool van de gloriejaren van de sp.a, op 7 juni ontslag als gouverneur. Niet voor niets schaarden een aantal 'oude krokodillen' zich op zijn initiatief achter het voorzitterschap van Gennez, zelf een leerlinge van Stevaert," schrijft Erik De Bruyn van sp.a Rood in een tribune in De Standaard. "De democratische lente" binnen de partij is daarmee volgens De Bruyn verleden tijd.

.

Nu in het nieuws