"Vandenbrouckes reputatie werd bewust geschaad"

Vandenbrouckes reputatie werd bewust geschaad

"Vandenbrouckes reputatie werd bewust geschaad"

Print
”Een karaktermoord”, zo wordt in de omgeving van Frank Vandenbroucke (sp.a) zijn verwijdering uit de Vlaamse regering omschreven. De voormalige minister van Onderwijs - door vriend en vijand geprezen om zijn realisaties op dat departement - moest kost wat kost vertrekken.

”Men heeft vanuit de partij de jongste weken bewust zijn reputatie geschaad. Er zijn systematisch lekken naar de pers verspreid vanuit de formatiebesprekingen. Lekken en beschuldigingen die overigens kant noch wal raakten”, zo zeiden ons meerdere bronnen.

Baas

Zij twijfelen er sterk aan dat hun baas in het Vlaams Parlement zal blijven zetelen. En ze vrezen voor hun eigen toekomst binnen de partij. “Iedereen die dicht bij Vandenbroucke stond heeft nu een probleem.”

Drie redenen

De vraag is waarom hij weg moest uit die regering? In alle rapporten kwam hij als een van de beste leerlingen van de klas naar voren. Iedereen sprak over hem als een “klasbak”.

Er zijn drie redenen waarom hij op een zijspoor belandde.

1 Partijvoorzitster Caroline Gennez wilde tonen wie de baas is. Gennez wilde per se een statement maken door Vandenbroucke buitenspel te zetten. Ze wilde tonen dat zij voortaan de enige echte baas is binnen de sp.a. De beste manier om dat duidelijk te maken is iemand opzij te schuiven die als onmisbaar en onaantastbaar wordt bestempeld.


Er wordt teruggegrepen naar de oude manier van leiden: centralisatie. De partijtop beslist, en de rest volgt.

2 Het is tijd voor vernieuwing binnen de sp.a. Verdiensten uit het verleden tellen niet mee. Van de uittredende sp.a-ministers - Vandenbroucke, Van Brempt, Anciaux - komt geen enkele terug.

3 Vandenbroucke is geen sant in eigen land. “Frank is ontzettend populair bij mensen die niét voor hem stemmen”, zij ons gisteren iemand. Daar zit een grond van waarheid in. Vandenbroucke wekt het meeste bewondering bij aanhangers van andere partijen.

Een stemmenkanon is hij nooit geweest. Een goede minister brengt niet noodzakelijk veel kiezers aan. Vandenbroucke was een schitterende bestuurder, maar te weinig socialist en zeker te weinig partijman. Daarom paste hij niet meer in het plaatje dat Gennez voor haar partij voor ogen heeft.
PG

.

Nu in het nieuws