"Volgende staatshervorming zal sociaal zijn"

De staatshervorming waarover Vlamingen en Franstaligen moeten onderhandelen, zal een sociale staatshervorming zijn. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters gezegd in zijn toespraak naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.

kscherpenberg

"We kunnen bijdragen tot elkaar", aldus Peeters in Kortrijk. Het hoge onderwijsniveau in Vlaanderen zou anderen kunnen inspireren. "Maar ook omgekeerd kan Vlaanderen leren van haar partners".

Sociale zekerheid

Wallonië staat namelijk een stap verder als het aankomt op vergunningen voor windmolens en de hervorming van de autobelasting.

"Op basis van rationele, zakelijke argumenten én met het oog op het belang van alle overheden in dit land blijft de discussie over een staatshervorming broodnodig. Om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, moeten de regio's meer beleidsinstrumenten krijgen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen."

"Een volgende staatshervorming zal dus ook een sociale staatshervorming zijn. Het financieel draagvlak van de sociale zekerheid kan immers enkel verzekerd blijven als de regio's werk maken van een volledige activering van alle beschikbare talenten en daartoe de nodige beleidsinstrumenten krijgen. Hierbij moet de financiering van de sociale zekerheid en dus de solidariteit worden gevrijwaard", zei Peeters.