Sauwens pleit in 11 juli-toespraak voor "constructief federalisme"

Naar jaarlijkse traditie heeft de voorzitter van het Vlaams parlement een 11 juli-toespraak gehouden. Dit jaar hield tijdelijk voorzitter Johan Sauwens (CD&V), in afwachting van de aanstelling van Jan Peumans (N-VA), die rede. De burgemeester van Bilzen toonde zich een voorstander van "constructief federalisme".

kscherpenberg

"Het is tijd om de communautaire loopgraven te verlaten en het wantrouwen op te geven", klonk het in het Brusselse stadhuis. "We hebben federalisme te lang bekeken door een negatieve bril, als een middel om communautaire problemen op te lossen, om blokkeringen te voorkomen, om wafelijzerpolitiek te vermijden."

Uitdagingen

"Het is tijd om het confederalisme door een positieve, constructieve bril te bekijken, als een weg naar beter bestuur, als een middel om Vlaanderen en Wallonië in staat te stellen de uitdagingen waarvoor ze staan krachtiger en doelmatiger aan te pakken."

Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) en de voorzitters van het Waals en Duitstalige gemeenschapsparlement waren van de partij in Brussel. Heel wat Waalse politici stuurden dan weer hun kat.