De Ruyver en De Padt over cannabisplantages en drugsrunners

11 JULI 2009 - "België heeft nog niets gedaan om de drugsoverlast in de Euregio Maas-Rijn in te dijken: er kwam nog geen enkele politieman bij en ook bestuurlijke maatregelen bleven uit. Misschien moet er eerst een zwaar incident zijn." Dat zegde professor Brice De Ruyver (strafrecht, Universiteit Gent) enkele weken terug in het Beneluxparlement in Brussel. Ondertussen reageerde minister De Padt. "Het probleem van de drugsrunners in Limburg is onder controle", zo betoogt hij.

John De Wit

Bij de voorstelling van hun rapport over de drugsproblemen in de Euregio Maas-Rijn in het Beneluxparlement in Brussel, stelden Cyrille Fijnaut (Universiteit Tilburg) en Brice De Ruyver dat nog niets was gedaan met hun aanbevelingen van november 2008. De vorsers vroegen om extra Belgische politiemensen, zeker voor de recherche.

De Ruyver toen: "De situatie is acuut. Niet alleen kende Zuid-Limburg de jongste vijf jaar 25 liquidaties in het drugsmilieu, ook het geweld bij de drugsrunners neemt gevaarlijke vormen aan en de plantages zijn op een professionele manier beveiligd, met valkuilen, booby traps en elektronische snufjes. Er is dringend nood aan gespecialiseerde politiemensen om hier tegen op te treden, ook aan Belgische kant, omdat de criminele sector zich verplaatst."

De vorige minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) beloofde voor 2008 dertig agenten extra en dan nog eens 30 voor 2009. De Ruyver: "Tot nu toe kwam er niet één bij. Wij volgden recent nog een actie van een "joint hit team" (een gezamenlijk internationaal politieteam) en daarin had je 30 Nederlandse politiemensen en één Belg uit de Voerstreek. Minister De Padt wil nu een studie van de behoeften in heel België maken. Maar er is in Limburg nood aan actie, niet aan een nieuwe studie."

Volgens De Ruyver is er ook "nog niet de minste aanzet om de bestuurlijke maatregelen uit ons rapport te realiseren. Net zoals in Nederland moet ook een Belgische burgemeester drugspanden in privéwoningen kunnen sluiten. Nu kan dat niet. Net zoals in Nederland moet de Belgische politie drugsrunners, die helemaal niets bij zich hebben, kunnen oppakken. Nu kan dat niet. Gevolg: een heleboel gevaarlijke toestanden verplaatsen zich van Nederland naar België. Door de sluiting van drugspanden in Maastricht zijn de drugsrunners nu actief op de parkings op de E17. Er is in België echter nog geen enkele aanzet om de door ons voorgestelde maatregelen in wetten te gieten".

De Ruyver prees de samenwerking van het Belgische federale parket en het Nederlandse Landelijke parket "die recent tot een groot succes in Lommel leidde".

DE PADT REAGEERT

Volgens Guido De Padt (Open Vld), minister van Binnenlandse Zaken, en volgens Paul Van Thielen, directeur-generaal van de gerechtelijke politie, heeft De Ruyver ongelijk. Volgens hen is de overlast door drugsrunners in Limburg zo goed als opgelost, zo zeggen ze in een gesprek.

Minister Dewael beloofde 30 extra federale politiemensen voor 2008 en nog eens 30 voor 2009. Waar blijven die?

De Padt: "Mijn voorganger heeft nooit beloofd dat Limburg 30 federale politiemensen zou bij krijgen en zeker geen twee keer 30. Het interventiekorps van de federale politie heeft momenteel 34 mensen in Limburg. Ze zitten bij de Dirco in Hasselt en we willen er 20 permanent in de zones houden. In de toekomst zullen we 50 van de 500 leden van het gehele Interventiekorps, die nu allemaal in de Belgische provincies zitten, naar Brussel halen, om die overal in het land in te zetten bij specifieke fenomenen, dus soms ook in Limburg."

Van Thielen: "De federale politie heeft nooit een vraag gekregen om gespecialiseerde politiemensen naar Limburg te sturen, noch van de minister van binnenlandse zaken, noch van de lokale korpsen zelf. Ik zou trouwens niet weten waar ik ze moet halen. Met alle festivals en verloven die de komende maanden gepland zijn, zal er van federale bijstand aan de zones op dit vlak niet veel in huis komen, vrees ik. Maar we hebben wel al veel gedaan in Limburg, in die mate zelfs dat het overlastprobleem dat de drugsrunners veroorzaakten is opgelost."

Maar waarom klagen De Ruyver en Fijnaut dan nog?

De Padt: "Zij vertrekken niet van een gemeenschappelijke criminaliteitsanalyse. Wij wel. Ik heb op 19 maart 2009 met de Nederlanders afgesproken om die te maken en ons onderdeel is klaar. Het is eigenlijk de eerste stap van een "viertrapsraket". Na die gemeenschappelijke analyse gaan we concrete prioriteiten bepalen en vastleggen welke politiemannen die prioriteiten moeten uitvoeren. En tenslotte zullen we een uniek invalspunt creëren tussen België en Nederland voor het oplossen van dringende gevallen, van zaken die de prioriteiten overhoop halen bijvoorbeeld."

Wat blijkt uit het Belgisch deel van die studie?

Van Thielen: "Eén: in de drie delen van de Euregio stijgen de woninginbraken overal, terwijl ze in heel België niet meer stijgen."

"Twee: de drugsproductie springt uit onze analyse naar voren. We gingen voor alle criminele zaken na of er een link was met Nederland en Frankrijk. Dus: of er een elementje was dat de zaak bond aan één van die landen. Doorgans heb je in maximum 3% van de criminele feiten een link met Nederland, bij de drugsproductie evenwel in 22,6%, bij de cannabisplantages is dat percentage zelfs 70%. Hoe groter de plantage, hoe meer kans dat er Nederlanders bij betrokken zijn. Bij 95% van plantages met meer dan 500 plantjes zijn Nederlanders betrokken. En bij drugsmisdrijven is er ook in 10% van de gevallen een link met Frankrijk, meestal drugstoeristen in transit".

Wat hebben jullie al gerealiseerd?

Van Thielen: "We hebben in de Euregio 19 netwerken in verband met cannabisplantages in kaart gebracht, waarvan 2 tot 3 zeer belangrijke. In 2008 werden in Belgisch Limburg 138 plantages opgedoekt, waarvan er 118 echte bedrijven waren. Vijftien hadden meer dan 1000 planten. Er werden 123 mensen aangehouden".

En de drugsrunners?

Van Thielen: "In 2008 werden er 137 gearresteerd, waarvan 53 in Belgisch Limburg. In Limburg is het probleem van de drugsrunners onder controle. We hebben een top tien van de drugsrunners gemaakt en daarvan zijn er al 7 aangepakt. Maar het achterliggende netwerk in Den Haag blijft voorlopig buiten schot. En het probleem van de drugsrunners heeft zich nu verplaatst naar Luik, naar de E 25. Nu lokt men Franse drugstoeristen niet meer via kleine Limburgse weggetjes naar Maastricht, maar wel via de grote verkeersassen. Daar zullen we rekening moeten mee houden. In Limburg zullen we de inspanning moeten volhouden."

Hoe is de samenwerking met Nederland?

Van Thielen: "Ze was nooit zo intensief als nu. Fedland, een samenwerking van het Belgische federale parket en het Nederlandse Landelijke parket, brengt de grote drugsbaronnen in kaart, die vanuit Nederland naar de rijkere Limburgse villawijken in Lommel, Neerpelt en heel Noord-België zijn afgezakt. Dat gebeurt via financiële analyses en het leidde al tot een spectaculair succes in Lommel."

"We hebben telkens één Belgische speurder in de twee gezamenlijke politieteams, die in Breda en Maastricht jagen op drugstoeristen. Er werkt één Belgische parketjurist aan deze problemen in Maastricht en onze Belgische verbindingsofficier die in Den Haag werkt, zit in de stuurgroep van het nieuwe Nederlandse onderzoek van de Universiteit van Tilburg over het pasjessysteem dat men voor de coffeeshops wil invoeren".

Waar zijn er dan nog problemen?

Van Thielen: "Er zijn communicatieproblemen. Er ontbreekt momenteel een - zeer dure - koppeling tussen ons beveiligd netwerk Astrid en het Nederlandse beveiligde netwerk. De Nederlandse en Belgische ministers van Binnenlandse Zaken hebben daarom aan Europa steun gevraagd om beide systemen compatibel te maken".

"Daarnaast wordt zeker niet altijd snel gereageerd op onze rogatoire verzoeken."

"Maar vooral: Nederland heeft een heel andere werkwijze dan wij. Zij stellen kortdurende projecten op en als die klaar zijn, evalueren ze die en starten ze een ander project. De speurders gaan dan van het ene project naar het andere. Wij werken meer op de lange termijn en bouwen expertise op, die in Nederland verloren gaat. Wij zijn bovendien niet te vinden voor hun idee van Eurocrime. De Nederlanders hopen dat hun rechercheteam in Maastricht wordt uitgebreid met Duitsers en Belgen. Wij zijn niet voor zo'n rechercheteam".

Lees ook:

De Ruyver: "Coffeeschopbeleid is mislukt"

Het Nederlandse gedoogbeleid voor cannabis doorgelicht

Antwerpen wil illegale drugsdealers onmiddellijk het land uit

België telt 15.000 cannabistelers