Wie worden de negen nieuwe Vlaamse ministers?

Nadat de onderhandelaars van de drie toekomstige regeringspartijen het regeerakkoord sloten kan volop begonnen worden met het speculeren over de invulling van de negen ministerposten.

jrosquin

Donderdagavond om 17 uur verschenen vier trotse toppolitici op de persconferentie in het Errerahuis. Allen benadrukten dat er een gedurfd en ambitieus regeerakkoord werd gesloten waar elke partij heel wat van haar stokpaardjes in terug kon vinden.

Negen ministers

Verwacht werd dat ook de concrete invulling van de ministerposten zou meegedeeld worden, maar daarop wordt het wachten tot na de partijcongressen waar elke partij het regeerakkoord zal voorleggen aan de leden.

Peeters zorgde wel voor een (kleine) verrassing door mee te delen dat er geen tien maar negen ministers in de komende regering zullen zetelen. CD&V krijgt drie ministers plus de minister-president, sp.a mag zich tevreden stellen met drie ministerposten en N-VA krijgt allicht twee ministers plus het voorzitterschap van het Vlaams parlement.

Wordt Schauvliege nieuwkomer?

Kris Peeters blijft uiteraard op post als minister-president. Voorts mogen Jo Vandeurzen en Hilde Crevits zich opmaken voor het ministerschap. De resterende CD&V-ministerpost gaat mogelijk naar de Oost-Vlaamse Joke Schauvliege. Huidig Vlaams minister Veerle Heerlen valt allicht uit de boot.

De Wever voorzitter of minister?

Bij N-VA circuleren er ook niet al te veel namen. Jan Peumans lijkt een certitude. Geert Bourgeois leek aanvankelijk ook moeilijk naast een nieuw ministerambt te kunnen grijpen, maar nu de Vlaams-nationalisten maar twee ministers krijgen zou hij wel eens voorzitter van het parlement kunnen worden.

Het hangt er dan nog vanaf of Bart De Wever zelf minister wil worden of toch liever op post blijft als voorzitter. In dat laatste geval mag Antwerpenaar Kris Van Dijck hopen op zijn intrede in de Vlaamse regering.

Blijft Vandenbroucke minister?

Blijft er nog sp.a. Daar is de situatie heel wat minder duidelijk en dienen er zich meerdere kandidaten aan voor de drie posten. Frank Vandenbroucke was tijdens de campagne het sp.a-boegbeeld, maar ligt niet goed bij Gennez en andere kopstukken en zou wel eens uit de regering geweerd kunnen worden.

Kathleen Van Brempt en Bert Anciaux zijn beide uittredend Vlaams minister, maar kwamen op op de Europese lijst. Andere kandidaten zijn Peter Vanvelthoven, Freya Van den Bossche, John Crombez en Brusselaar Pascal Smet.