Officieren zwaaien af

Bij de gewestelijke vrijwillige brandweer van Dendermonde zijn twee betrekkingen van onderluitenant vacant verklaard omdat twee officieren eervol ontslag kregen wegens het bereiken van hun pensioenleeftijd.

De invulling zal gebeuren door bevordering.

rmoortgat_fr

Het gaat om zowel een betrekking bij de hoofdkazerne in het centrum als een in de bijpost van Oudegem.

(RaMo)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio