De Lijn verwijt Ranst slechte communicatie

De communicatie tussen de gemeentediensten en De Lijn verloopt niet altijd even goed. Dirk van Nimwegen (Groen!) haalde op de gemeenteraad de rommelmarkt aan die eind mei in Emblem werd georganiseerd.

De bus moest toen een ommetje maken en blijkbaar waren de chauffeurs van De Lijn daarvan niet op de hoogte gebracht. Een zegsman van De Lijn verweet de gemeente daarop dat ze “uitblinkt in gebrekkige communicatie.”

Burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) betreurde die beschuldiging. “We hebben die keer wellicht een fout gemaakt door de info niet door te spelen, maar we doen echt ons best om goed samen te werken met De Lijn. Op hun vraag hebben we voor meer parkeerplaats voor het personeel aan hun stopplaats gezorgd. De wegomlegging in Emblem was goed aangeduid. We proberen dit soort fouten niet meer te maken, maar ons meteen gebrekkige communicatie verwijten vind ik wat overdreven. We gaan een keer per jaar een lijst opstellen met alle geplande evenementen en die dan aan alle betrokken instanties doorspelen.”

SL