SOS Miet helpt Kris Peeters uit de nood

De Vlaamse onderhandelaars hebben een regeerakkoord bereikt, maar de ministerportefeuilles moeten wel nog verdeeld worden. De CD&V-vrouwen vragen formateur en partijgenoot Kris Peeters alvast om werk te maken van een CD&V-minister van Gelijke Kansen. SOS Miet helpt de vrouwen daarbij een handje.

ikerremans

Enkele dagen geleden zat Kris Peeters nog in moeilijkheden. Zonder kinderopvang en hulp in het huishouden zou hij zijn regeerakkoord nooit afkrijgen. Gelukkig snelde SOS Miet de formateur ter hulp.

In ware Piet Huysentruyt-stijl kwam zij met een oplossing op de proppen: een CD&V-minister van Gelijke Kansen.

Miet Smet (CD&V) was van 1992 tot 1999 als federaal minister belast met gelijke kansen en had toen een voortrekkersrol in de vrouwenemancipatie. De afgelopen tien jaar is de CD&V er niet meer in geslaagd om die ministerpost binnen te rijven op Vlaams of federaal niveau.

Bekijk het ludieke filmpje van Vrouw & Maatschappij via YouTube: