Regering-Peeters II verhoogt belastingen met 585 miljoen

Regering-Peeters II verhoogt belastingen met 585 miljoen

Regering-Peeters II verhoogt belastingen met 585 miljoen

Print
De nieuwe Vlaamse regering met CD&V, sp.a en N-VA schaft de jobkorting zo goed als helemaal af. Alleen de allerlaagste inkomens krijgen nog een jobkorting. Dat komt neer op een structurele belastingverhoging van 585 miljoen euro.

Wie in Vlaanderen woont, kreeg in februari een jobkorting van 250 of 300 euro netto, naargelang van de hoogte van het inkomen. De jobkorting kostte de Vlaamse regering 710 miljoen euro.

Maar de nieuwe Vlaamse regering-Peeters zit krapper bij kas dan de vorige en dus hebben CD&V, N-VA en sp.a beslist om ze voortaan te beperken tot de minimuminkomens. Er wordt nog 135 miljoen voor uitgetrokken. Dat nieuws is ons gisteren uit twee bronnen bevestigd.

Besparingen

Ondertussen zitten de Vlaamse regeringsonderhandelingen in hun beslissende fase. Zondagavond raakten de onderhandelaars het in eerste lezing eens over het nieuwe regeerakkoord.

Nu moet er ook nog een akkoord volgen over de begroting. Dit jaar verwacht men een tekort van één miljard euro. Daar wil de nieuwe regering 200 miljoen euro van afknabbelen met bewarende maatregelen.

Dinsdag regering?

Het is nog niet duidelijk wanneer de partijen congresseren. Vrijdagavond lijkt krap. Zaterdag kan niet, dan is het 11 juli en trouwt Bart De Wever.

Zondag of maandag dan? Dan kan de nieuwe regering volgende dinsdag de eed afleggen. Die dag komt het Vlaams Parlement bijeen om een nieuwe voorzitter te kiezen.

Nu in het nieuws