"Slechtste minister van Financiën aller tijden" krijgt Lamme Goedzakprijs

Minister van Financiën en MR-voorzitter Didier Reynders heeft van Jong CD&V de Lamme Goedzakprijs gekregen. Die 'onderscheiding' zet iemand in de verf die het afgelopen jaar "een daad heeft gesteld met een bijzonder negatief, passief of onpersoonlijk karakter".

kscherpenberg

"Zijn perverse machtspelletjes leggen een zware hypotheek op de toekomst van ons land", klinkt de motivatie van Jong CD&V. "Ook beheert hij op een ronduit schandalige manier onze openbare financiën. Niet voor niets geldt hij nu al als de slechtste minister van Financiën aller tijden."

Indianen

Jong CD&V reikte ook prijzen uit met een positieve klank. De Tijl Uilenspiegelprijs, voor grote politieke moed of een stoutmoedige daad, is gegaan naar Marijke Deleu en Thomas Quirijnen. Deze Vlaamse jongeren brachten hun eigen leven in gevaar om foto's te maken van protesterende indianen in Peru.

De Neleprijs, voor de bevordering van het gebruik van het Nederlands en de uitstraling van de Vlaamse cultuur in België, werd uitgereikt aan Peter Piot. Die stond tot eind vorig jaar aan het hoofd van UNAIDS. In 1976 was hij mede-ontdekker van het Ebola-virus in Congo.