Buurt denkt mee over heraanleg De Bruynlaan

De districten Antwerpen en Wilrijk gaan samenwerken voor de heraanleg van de VIIde Olympiadelaan en de De Bruynlaan. De bewoners krijgen als ervaringsdeskundigen inspraak.

kscherpenberg

Er staat een nieuw en ambitieus project op stapel in het zuiden van Antwerpen. De VIIde Olympiadelaan en de De Bruynlaan vormen een belangrijke verkeersas, die dringend aan heraanleg toe is. Dat geldt vooral voor de Wilrijkse De Bruynlaan, waar de rijweg tot ergernis van de gebruiker uit hob- belige kasseien bestaat.

“Zoals afgesproken gaan wij daar in deze legislatuur wat aan doen”, zegt bevoegd schepen Johan Peeters (sp.a). “De heraanleg van beide straten wordt een belangrijk project, waarvan de kosten alleen al voor de De Bruynlaan op 900.000 euro worden geraamd. Naast het district zullen ook de stad en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) een deel van dat bedrag op zich nemen. De werkzaamheden starten volgend jaar en zullen tot 2011 duren.”

Naast de heraanleg van de rijweg aan beide zijden van de tramroute, staan ook broodnodige fietspaden gepland. “De nieuwe fietspaden zullen verhoogd en los van de rijbaan liggen”, zegt Peeters. “Aan de zijstraten komen er fietsdrempels. Dat moet voor meer fietscomfort zorgen. Ook het bomenbestand zal volledig worden vernieuwd. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat veel van de huidige, te grote exemplaren in slechte staat verkeren.”

De bewoners krijgen inspraak in de heraanleg van de De Bruynlaan die op Wilrijks grondgebied ligt. “Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen en als dusdanig mogen zij hun mening geven”

Luk Luyten

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio