23.700 mensen krijgen dubbele uitkering

23.700 Belgische werknemers ontvangen een werkloosheidsuitkering en een ander inkomen. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zou hiervoor verantwoordelijk zijn.

jlenaerts

De RVA zou nauwelijks gegevens uitwisselen met andere instellingen waardoor die mensen zowel stempelgeld als een loon, pensioen of een ziekte-uitkering krijgen. Dat kwam aan het licht toen enkele databanken aan elkaar werden gekoppeld.

Volgens Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V) (foto) kunnen misbruiken hierdoor gemakkelijker op te sporen zijn. Hij pleit ervoor om de gegevens van alle instellingen aan elkaar te koppelen. Devlies hoopt zo volgend jaar een half miljard te recupereren.