Wereldprimeur: gekweekte cellen genezen hartinfarct

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk heeft vorige week bij een hartpatiënt hartspiercellen geplaatst, gekweekt uit eigen beenmerg. Als enige Limburgse ziekenhuis neemt het ZOL deel aan een wereldwijd proefproject waarbij eigen cellen van patiënten de beschadigde hartspier helpen helen. “Dit onderzoek is veelbelovend voor patiënten met het grootste risico op hartfalen”, zegt cardioloog Mathias Vrolix van het ZOL.

Sofie Vanlommel

Bij een zwaar hartinfarct sterft tot vijftig procent van de hartspier af. Dat maakt het risico op hartfalen - het hart kan het bloed niet meer rondpompen, de patiënt krijgt longoedeem, of zware benen - behoorlijk groot. Naar schatting twintigduizend Belgen lopen het risico op een haperend hart. Tot nog toe werden deze hartpatiënten enkel geholpen met medicatie en een defibrillator.

Eerdere experimenten met stamceltherapie - waarbij cellen uit het eigen beenmerg gehaald worden om in een labo te laten ontwikkelen tot voorlopers van hartspieren - toonden het risico op hartritmestoornissen aan. “Dat probleem is nu van de baan”, zegt cardioloog Mathias Vrolix van het ZOL. “In de Verenigde Staten, waar het onderzoek geleid wordt, is deze nieuwe stamceltherapie als succesvol beoordeeld. De hartspiercellen worden nu in een hogere concentratie teruggeplaatst in de rand van het hartinfarct. Zo hopen we de hartspier te herstellen, en de hartcapaciteit tot zestig procent op te krikken. Als de magische grens van vijftig procent bereikt wordt, kan de patiënt opnieuw zonder problemen zijn dagelijkse leven aanvatten.”

Wereldprimeur

Een leven zonder defibrillator is nog niet voor morgen, waarschuwt Vrolix. “Ten vroegste over een jaar kunnen we beoordelen of de therapie echt werkt of niet, het gaat hier om een wereldprimeur. De patiënten die nu getest worden, dragen voor de veiligheid allemaal een defibrillator en blijven ook de nodige medicatie nemen.”

“Maar dit onderzoek is veelbelovend voor patiënten met het grootste risico op hartfalen”, vervolgt de cardioloog. “Zeker bij jonge mensen - een hartinfarct bij veertigers is geen uitzondering meer- kunnen we met deze techniek een eventuele harttransplantatie vermijden.”

“Blijkt de therapie succesvol”, zegt Vrolix, “dan opent stamceltherapie ook perspectieven voor mensen die leiden aan een hartspierziekte. Die zijn niet opgenomen in het proefproject, maar ze komen zeker in aanmerking.”

Sofie VANLOMMEL