Vzw Ademloos: "Tunnel onder Schelde ligt níét diep genoeg"

Ademloos vzw dacht vrijdag nog een nieuwe bom onder de Oosterweelverbinding te leggen. “De tunnel onder de Schelde ligt minstens één meter te hoog”, luidde het.

jrosquin

Wim van Hees van vzw Ademloos, een actiegroep tegen de Oosterweelverbinding, riep vrijdagnamiddag de pers bij elkaar voor “groot nieuws”. “Er stelt zich een zeer ernstig technisch probleem met de tunnel onder de Schelde”, stelde hij.

Gemismanaged

“De dienst Waterwegen en Zeekanaal gaat een negatief advies geven met betrekking tot de bouwaanvraag van de Oosterweelverbinding, of heeft dat al gedaan. De tunnel ligt minstens één meter te hoog voor de scheepvaart. Dat zou ook al lang bekend zijn bij BAM, maar wordt genegeerd. Maar de consequenties zijn aanzienlijk. Als men dezelfde hellingsgraden wil behouden met het oog op het vrachtverkeer, schuiven de tunnelmonden zowel op rechterals op Linkeroever 33 meter meer landinwaarts. 66 meter in totaal. Nog een bewijs dat dit dossier compleet gemismanaged is.”

Marcel Peeters, penningmeester van Ademloos, vulde aan: “Na vijftien jaar studie komt er niet meer uit de bus dan deze miskleun. Dit is een dossier met halve waarheden en hele leugens. Misschien moet een parlementaire commissie dit eens onderzoeken.”

Fijn stof

Van Hees haalde ook de Europese Commissie aan. “Die weigert ons land uitstel tot 2011 te verlenen voor de naleving van de fijnstofnormen. Maar hier verplaatst men het fijn stof van de ene naar de andere kant van Antwerpen.”

Via een gunstige wind verkreeg Ademloos ook “laakbare” briefwisseling. “Peter Anthonissen, pr-adviseur van BAM, ronselt bedrijfsleiders die zich vóór de Oosterweelverbinding uitspreken in een open brief aan de formateur en de toekomstige Vlaamse regering. Die wordt op 7 juli in de pers gepubliceerd, één dag voor de studie over het vierde tracé klaar is. Al op voorhand valt mendie studie aan. Daar heb ik heel weinig goede woorden voor. De open brief puilt ook uit van groteske desinformatie.”

Christophe MATTHIJSSENS

www.gva.be/oosterweel

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring